تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
راهنماي برنامه درسي ديني ابتدايي
دوشنبه 4 آذر 1392  ساعت: 12:34

راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت اسلامي

دوره ابتدایی

(مصوب هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 27 / 4/1385)


- مقدمه

- ضرورت و اهميت (فلسفه وجودی تعليم و تربيت دينی)

-رويکرد برنامه

-اصول حاکم بر برنامه درسی

- اهداف كلي درس تعليم و تربيت ديني دوره ابتدايي

- اهداف پايه هاي تحصيلي


- نسبت اهداف مصوب شوراي عالي با درس تعليم و تربيت ديني دوره ابتدايي

- اهداف فرعي - كاركرد ثانويه

- مفاهيم اساسي

- جدول وسعت و توالي مفاهيم جزئي بر اساس مفاهيم اساسي هر پايه

- روش ها و منابع ياد دهي - ياد گيري

- ارزشيابي (مباني ، روش ها و ابزارها)

- صلاحيت هاي حرفه اي معلمان

دفعات بازديد: 5036