تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
راهنماي برنامه درسي ديني متوسطه دوم
دوشنبه 4 آذر 1392  ساعت: 14:08

راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی

دوره متوسطه و پیش دانشگاهی


جلد، فهرست و مقدمه


ضرورت واهميت(فلسفه وجودي)


رويكرد برنامه(رويكرد فطرت گراي توحيدي)


اصول حاكم بر برنامه ي درسي قرآن و تعليمات ديني دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي


مفاهيم اساسي آموزشي دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي

اهداف كلي دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي

اهداف پايه هاي تحصيلي دورة متوسطه و پيش دانشگاهي

جدول وسعت و توالي مفاهيم در هر پايه


اهداف فرعي (كاركرد ثانويه)

انتظارات درس قرآن و تعليمات ديني از ساير دروس

اهداف دور هي متوسطه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و نسبت آن با برنامه درسي قرآن و تعليمات ديني

روش ها و فنون ياددهي ‐ يادگيري

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

ويژگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي معلمان

سامان دهي به مواد كمك آموزشي


دفعات بازديد: 8997