تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
گلبرگ 1
سه‌شنبه 24 مرداد 1385  ساعت: 10:09

شامل جملات ادبی - قرآنی و تربیتی است که لازمه فهم آن ، توجه ودقت بيشتر است .

شما هم می توانيد جملات ادبی قرآنی خود را برای ما ارسال فرماييد.

1- اول معلم خداست و او صد و سيزده درسش را با «رحمت» آغاز كرده و يك درسش را با «غضب».

 

2- اگر هر روز همراه با هر «وعده غذا» يك آيه از قرآن نيز غذاي فكرمان گردد‎‏ٌ‏‏‎، همة ماپس از شش سال قرآن را به خاطر سپرده ايم.

 

3- موفقترين معلم كسي است كه نخستين «آية» شريفه كتابش را خوب تفسير مي كند ونخستين «آية» كتاب معلم، برخورد نخستين او بادانش آموز است. «روخواني» اين آيه (قضاوت شتاب زده) آسان است. مهم آن سوي چهره را خواندن است.

 

4- شيطان سمبل «منيت و خود پرستي» است و ما در آغاز هر «درس» قرآن، استعاذه مي كنيم. آيا شايسته نيست در آغاز هر «درس» و كلاس با خويش بگوييم، هواي «غرور» راداشته باش! استعاذه كن!

 

5- ١١٤ سوره قران نه تنها در محتوا كه در «قالب و فرم» نيز «درس»اند. برخي از اين سوره ها با «پرسش» و برخي با حروف «رمزگونه» و «ابهام آميز» آغاز مي شوند. فكر نمي كنيد شروع با «پزسش» و يا طرح يك «مجهول» خود دو «روش» در آموزش اند.

 

6- خداوند آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد و زمين را در دو روز. انسان عظيم تر از آسمان ها و زمين است. راستي براي «ساختن» او چقدر وقت لازم است؟ مابراي ساختن خودمان چقدر وقت گذاشتيم؟

 

7- ما خليفة خداييم مثل خدا باشيم قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

 

 8- جبران خلیل جبران :

شما والدين تنها می توانيد مهرخود را به فرزندانتان بد هيد، اما اند يشه های خود را نمی توانيد, زيرا که آن ها انديشه های خود را دارند.شما می توا نيد تن آنها رادرخانه نگه داريد. اما نه روحشان را, زيرا که آنها درخانه فرداست که شما را بدان راه نيست ؛ حتی در خواب . شما می توانيد بکوشيد تا مانند آنها باشيد, اما مکوشيد تا آنها را مانند خود سازيد , زيرا که زندگی واپس نمی رود  و در بند ِروز هم نمی ماند.

دفعات بازديد: 5076