تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه دهم و يازدهم
دوشنبه 21 آبان 1397  ساعت: 14:41

توجه:

دبيران و دانش آموزان عزيز كه فيلم و كليپي درباره مباحث كتاب دارند به نشاني الكترونيكي زير ارسال نمايند . تا با نام خودشان در سايت بارگذاري شود .

talif@talif.sch.ir

توجه: فیلم ها به صورت فشرده (zip) شده است. پس از دانلود روی فایل فیلم کلیک راست نمایید و گزینه Extract here را انتخاب کنید. حال می توانید فایل فیلم را با هر نوع برنامه نمایش فیلم مشاهده نمایید.

فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه دهم

درس هدف زندگي
Avatar
فيلم 1
فيلم 1
10.8 MB
درس هدف زندگي
Avatar
فيلم 2
فيلم 2
16.6 MB
درس هدف زندگي
Avatar
فيلم 3
فيلم 3
4.48 MB
درس فضيلت آراستگي
Avatar
فيلم
فيلم
8.95 MB
درس زيبايي پوشيدگي
Avatar
فيلم 1
فيلم 1
11.5 MB
درس زيبايي پوشيدگي
Avatar
فيلم 2
فيلم 2
1.26 MB

فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته تجربي و رياضي

تفكر و انديشه
Avatar
تفكر و انديشه
تفكر و انديشه ...
1.66 MB
درس اول
Avatar
درس اول
فيلم
5.58 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم اول-قسمت1
7.30 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم اول-قسمت2
5.95 MB
       
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم دوم
4.96 MB
درس سوم
Avatar
درس سوم
فيلم 1
10.65 MB
درس سوم
Avatar
درس سوم
فيلم 2
13.96 MB
درس سوم
Avatar
درس سوم
فيلم 3
13.79 MB
       
درس سوم
Avatar
درس سوم
فيلم 4
3.60 MB
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 1
21.45 MB
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 2
2.67 MB
درس پنجم
Avatar
درس پنجم
فيلم 1
3.40 MB
       
درس پنجم
Avatar
درس پنجم
فيلم 2
5.7 MB
درس پنجم
Avatar
درس پنجم
فيلم 3
21.29 MB
درس هفتم
Avatar
درس هفتم
فيلم 1
31.03 MB
درس هفتم
Avatar
درس هفتم
فيلم 2
5.70 MB
       
درس نهم
Avatar
درس نهم
فيلم 1
7.84 MB
درس نهم
Avatar
درس نهم
فيلم 2
2.67 MB
درس نهم
Avatar
درس نهم
فيلم 3
5.87 MB
درس دهم
Avatar
درس دهم
فيلم 1
6.07 MB
       

فيلم هاي كوتاه كتاب دين و زندگي پايه يازدهم رشته انساني

تفكر و انديشه
Avatar
تفكر و انديشه
تفكر و انديشه ...
1.66 MB
درس اول
Avatar
درس اول
فيلم
5.58 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم اول-قسمت1
7.30 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم اول-قسمت2
5.95 MB
       
درس دوم
Avatar
درس دوم
فيلم دوم
4.96 MB
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 1
10.65 MB
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 2
13.96 MB
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 3
13.79 MB
       
درس چهارم
Avatar
درس چهارم
فيلم 4
3.60 MB
درس ششم
Avatar
درس ششم
فيلم 1
21.45 MB
درس ششم
Avatar
درس ششم
فيلم 2
2.67 MB
درس هفتم
Avatar
درس هفتم
فيلم 1
3.40 MB
       
درس هفتم
Avatar
درس هفتم
فيلم 2
5.7 MB
درس هفتم
Avatar
درس هفتم
فيلم 3
21.29 MB
درس نهم
Avatar
درس نهم
فيلم 1
31.03 MB
درس نهم
Avatar
درس نهم
فيلم 2
5.70 MB
       
درس دوازدهم
Avatar
درس دوازدهم
فيلم 1
7.84 MB
درس سيزدهم
Avatar
درس سيزدهم
فيلم 1
5.87 MB
درس سيزدهم
Avatar
درس سيزدهم
فيلم 2
2.67 MB
درس چهاردهم
Avatar
درس چهاردهم
فيلم 1
6.07 MB
       
درس پانزدهم
Avatar
درس پانزدهم
فيلم 1
2.93 MB
       
دفعات بازديد: 70207