تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
صلوات بر محمد . آل محمد ص
 
 
 
 
دوره ضمن خدمت كتاب دين و زندگي پايه يازدهم
چهارشنبه 4 بهمن 1396  ساعت: 16:59

توجه:

دبيران و دانش آموزان عزيز كه فيلم و كليپي درباره مباحث كتاب دارند به نشاني الكترونيكي زير ارسال نمايند . تا با نام خودشان در سايت بارگذاري شود .

talif@talif.sch.ir

توجه: فیلم ها به صورت فشرده (zip) شده است. پس از دانلود روی فایل فیلم کلیک راست نمایید و گزینه Extract here را انتخاب کنید. حال می توانید فایل فیلم را با هر نوع برنامه نمایش فیلم مشاهده نمایید.

       
كليات
Avatar
كليات
كليات 02/11/96
80 MB
پيش دانسته هاي دانش آموز
Avatar
پيش دانسته هاي دانش آموز
پيش دانسته هاي دانش آموز 02/11/96
17 MB
چكيده آيات
Avatar
چكيده آيات
چكيده آيات 02/11/96
14 MB
تحليل درس دوم
Avatar
تحليل درس دوم
تحليل درس دوم 02/11/96
22 MB
       
تحليل درس چهارم
Avatar
تحليل درس چهارم
تحليل درس چهارم 02/11/96
39 MB
ولايت معنوي
Avatar
ولايت معنوي
ولايت معنوي 02/11/96
11 MB
تحليل درس هفتم
Avatar
تحليل درس هفتم
تحليل درس هفتم 02/11/96
60 MB
تحليل درس هشتم
Avatar
تحليل درس هشتم
تحليل درس هشتم 02/11/96
47 MB
       
تحليل درس نهم
Avatar
تحليل درس نهم
تحليل درس نهم 02/11/96
32 MB
تحليل درس دهم
Avatar
تحليل درس دهم
تحليل درس دهم 02/11/96
27 MB
منابع علم امام در تفسير قرآن
Avatar
منابع علم امام در تفسير قرآن
منابع علم امام در تفسير قرآن 02/11/96
20 MB
تحليل درس يازدهم
Avatar
تحليل درس يازدهم
تحليل درس يازدهم 02/11/96
35 MB
تحليل درس يازدهم:معنا و مفهوم تقيه
Avatar
تحليل درس يازدهم:معنا و مفهوم تقيه
تحليل درس يازدهم:معنا و مفهوم تقيه 02/11/96
26 MB
تحليل درس دوازدهم
Avatar
تحليل درس دوازدهم
تحليل درس دوازدهم 02/11/96
17 MB
تحليل درس سيزدهم
Avatar
تحليل درس سيزدهم
تحليل درس سيزدهم 02/11/96
23 MB
تحليل درس 14 و 15:قسمت1
Avatar
تحليل درس 14 و 15:قسمت1
تحليل درس 14 و 15:قسمت1 02/11/96
39 MB
       
تحليل درس 14 و 15:قسمت2
Avatar
تحليل درس 14 و 15:قسمت2
تحليل درس 14 و 15:قسمت2 02/11/96
20 MB
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-1
Avatar
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-1
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-1 02/11/96
42 MB
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-2
Avatar
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-2
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-2 02/11/96
55 MB
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-3
Avatar
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-3
تحليل درس 14 و 15:قسمت3-3 02/11/96
53 MB
       
درس اول
Avatar
درس اول
درس اول
25 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم-بخش اول
بخش اول درس دوم
30 MB
درس دوم
Avatar
درس دوم-بخش دوم
درس دوم-بخش دوم
16.6 MB
درس سوم
Avatar
درس سوم
درس سوم
71 MB
   
درس پنجم
Avatar
درس پنجم - بخش اول
درس پنجم - بخش اول
37 MB
درس پنجم
Avatar
درس پنجم - بخش دوم
درس پنجم - بخش دوم
19.7 MB
درس ششم
Avatar
درس ششم
درس ششم
79.11 MB
 
تحليل درس شانزدهم
بخش اول
Avatar
درس شانزدهم- بخش اول
درس شانزدهم- بخش اول
39 MB
تحليل درس شانزدهم
 بخش دوم
Avatar
درس شانزدهم- بخش دوم
درس شانزدهم- بخش دوم
56 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش اول
Avatar
درس 17 و 18 - بخش اول
درس 17 و 18 - بخش اولم
15 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش دوم
Avatar
درس 17 و 18 - بخش دوم
درس 17 و 18 - بخش دوم
41 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش سوم
Avatar
درس 17 و 18 - بخش سوم
درس 17 و 18 - بخش سوم
42 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش چهارم
Avatar
درس 17 و 18 - بخش چهارم
درس 17 و 18 - بخش چهارم
41 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش پنجم
Avatar
درس 17 و 18 - بخش پنجم
درس 17 و 18 - بخش پنجم
30 MB
تحليل درس 17 و 18
 بخش ششم
Avatar
درس 17 و 18 - بخش ششم
درس 17 و 18 - بخش ششم
14 MB
دفعات بازديد: 6644