تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
معرفی گروه قرآن و معارف
دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت: 13:16

معرفي اعضاء گروه قرآن و معارف اسلامي


Avatar

سيد محمد دلبري

رئيس گروه قرآن و معارف اسلامي

   

   

mhmddelbari1@gmail.com

Avatar

آقاي رضا نباتي

كارشناس گروه

قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف درس قرآن دوره ابتدايي

nabati50@yahoo.com

Avatar

خانم فريال آمار

كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي

عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف در س- هديه هاي آسمان دوره ابتدايي

faryal.amar@yahoo.com

Avatar

آقاي سيد سجاد طباطبايي نژاد

كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي

عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف در س- در س هديه هاي آسمان دوره ابتدايي

hosein123@gmail.com

Avatar

آقاي ياسين شكراني

كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي

عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف در س- در س دين و زندگي دوره متوسطه دوم

shokrani.y@gmail.com

Avatar

آقاي حميدرضا تمدن

كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي

عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف در س

   

tamaddon.hamid@gmail.com

Avatar

آقاي عادل اشكبوس

كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي

دبير شوراي برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي عربي متوسطه اول و دوم


دفعات بازديد: 17184