تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
صلوات بر محمد . آل محمد ص
 
 
 
 
پایگاههای قرآنی
دوشنبه 25 آذر 1392  ساعت: 09:52

معرفی پایگاههای قرآنی(فارسی)

شما هم می توانيد سایت قرآنی خود را به آدرس پست الکترونیکی ما ارسال فرماييد تا در اين مجموعه معرفی شود.

رديف

نام پايگاه

آدرس

1

دار القرآن الكريم (خانه ي قرآن) 

http://quran.roshd.ir

2

خبرگزاري بين المللي قرآن

http://www.iqna.ir/fa

3

قرآن كريم

http://quran.habous.gov.ma

4

پايگاه قرآن سيما

http://qurantv.irib.ir

5

شبكه قرآن كريم

http://quran.al-shia.com

6

مدرسه آموزش قرآن كريم الزهراء (س)

http://www.al-zahra.net

7

دار القرآن علوي

http://www.alavidarulquran.com

8

مؤسسه بيان القرآن

http://www.albayanquran.com

9

منير

http://www.almuneerquran.com

10

شبكه قرآن كريم

http://www.alquran-network.net

11

جمعيت علمي قرآن و علوم قرآني سعودي

http://www.alquran.org.sa

12

قرآنيك

http://www.alquranic.com

13

آسان قرآن

http://www.asanquran.com

14

اسرار قرآن

http://www.asrarquran.com

15

بيان قرآن

http://www.bayanulquran.com

16

خانه قرآن

http://www.beitalquran.com

17

جمعيت خيريه حفظ قرآن كريم در طائف

http://www.comqt.org

18

قرآن كريستالي- كوچكترين قرآن جهان

http://www.crystal-quran.com

19

مركز ترجمه قرآن مجيد به زبان‌هاي خارجي

http://www.cthq.ir

20

دار المعرفة

http://www.dar-al-maarifah.com

21

دار القرآن الكريم و السنة

http://www.daralquran.net

22

درس قرآن و حديث

http://www.darsequran.com

23

قرآن ديجيتال

http://www.digitalqurans.com

24

دور القرآن الكريم

http://www.douralquran.com

25

قرآن فشرده

http://www.dvdquran.com

26

قرآن سليس

http://www.ezquran.com

ادامه معرفی پایگاه های قرآنی 1   2   3   4   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات بازديد: 14406